Informatie over Marius Abeling

Portretschilder


Werkwijze
Prijzen
Curriculum Vitae
Contact
Contactinformatie

Werkwijze


Bij het portretschilderen zit ik nooit verlegen om inspiratie. Elk gezicht is weer anders en een nieuwe uitdaging. Ieder karakter nodigt door zijn eigenheid uit tot een bepaald kleurgebruik, een bepaalde compositie of manier van schilderen.
Ik probeer de schoonheid te vangen en ben daarbij altijd op zoek naar harmonie en evenwicht, wat meestal resulteert in schilderijen met een zekere rust en verstilling.
De gevoeligheid van mensen raakt mij; een tedere of onzekere blik, een gracieuze houding.
Een portretschilderij laten maken betekent voor het model dat men vrij lang stil moet zitten. Maar juist deze uitzonderlijke situatie kan voor het model een bijna meditatieve ervaring zijn. En ook ik wordt soms zo leeg door de intense concentratie, dat ik achteraf denk: �heb ik dat gemaakt?"


Hoe komt een portretschilderij in opdracht tot stand ?

Naar de werkelijkheid: Zo kan ik me goed inleven in de persoonlijkheid van de geportretteerde. Ik werk bij de geportretteerde thuis/ op locatie omdat ik dan de sfeer en omgeving bij het portret kan betrekken.

Naar foto�s: Bijvoorbeeld wanneer het schilderij een verrassing moet zijn, men geen tijd of zin heeft om model te zitten, of er heel jonge kinderen of dieren geportretteerd moeten worden.
Het werkt in dat geval het beste als ik degene die geportretteerd moet worden ook een keer zie voordat ik met het portret begin, en dan zelf foto's maak ter ondersteuning van het schilderproces. De ervaring leert dat de uitstraling van iemand - waar het bij een portret toch juist om gaat - anders moeilijker te 'vatten' is.


Stapsgewijs:

1). Er vindt een ori�nterend telefoongesprek plaats.
2). Ik kom (zo mogelijk) bij de opdrachtgever/ geportretteerde langs voor een concreet overleg, betreffende het doel van het portret, de sfeer, het kleurgebruik, de compositie, de achtergrond, etc.
Ik maak dan meteen enkele voorschetsen en foto�s.
3). Indien naar de werkelijkheid geschilderd wordt volgt er een aantal schildersessies van ca drie uur.
4). Aflevering van het portret met een tijdelijke vernislaag.
5). Na een jaar kom ik terug voor het aanbrengen van de definitieve vernislaag.

 
Terug
Voorpagina

Portretschilder Marius Abeling, bekend van "Sterren op het Doek", schildert klassieke portretschilderijen in opdracht, live of naar foto.

Marius Abeling, portretschilder, portretschilder Amsterdam, portretschilders Amsterdam, portretten, portretopdracht, portret, portrettist, portrettisten, kinderportret, portret opdracht, kinderportretten, portret schilder, portret schilders,

Sitemap

Voorpagina

Portretten

Informatie

· Werkwijze

· Prijzen

· Curriculum Vitae

· Contact

Over deze site